Schaufling zündt' a Kerzerl an

Schafkopfen der SPD